نرم افزارهای مناسب طراحی برش لیزری

طرح لیزری با چه نرم افزاری طراحی میشه؟ | معرفی نرم افزارهای مناسب👌

طرح‌ برش لیزر باید به صورت وکتوری باشد تا نرم افزار دستگاه لیزر قابلیت خواندن و اجرای آن را داشته باشد. از این رو طراحی باید به صورت وک...

ادامه مطلب